22 สิงหาคม 2562 รพ.ห้วยแถลงลดใช้น้ำร้อยละ 50 หลังวิกฤติแล้ง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_470301/
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ,นายพรเชษฐ์ แสงทอง ปภ.จังหวัด และนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยแถลง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง โดยจุดแรกคือ โรงพยาบาลห้วยแถลง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยวันละประมาณ 400 รายต่อวัน ปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ เนื่องจากน้ำประปามีไม่เพียงพอใช้ ซึ่งจากเดิมใช้น้ำวันละ 40 ลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้ต้องลดการใช้น้ำลงเหลือวันละ 20 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และจำเป็นต้องเปิด-ปิดน้ำใช้เป็นเวลา เพื่อสำรองน้ำจากบ่อบาดาลกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งหลังจากตรวจดูสภาพปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สั่งการให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมอีก 1 บ่อ เพื่อให้โรงพยาบาลมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการ จากนั้นได้เดินทางไปดูสถานการณ์น้ำภายในอ่างห้วยหินลาดตอนล่าง ซึ่งกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง กว่า 2,000 ครัวเรือน แต่กลับพบว่ามีปริมาณน้ำเหลือใช้ได้เพียง 3 วันเท่านั้น จึงสั่งการให้ทางอำเภอห้วยแถลง เร่งสูบน้ำจากอ่างห้วยหินลาดตอนบน และสูบน้ำจากบ่อบาดาลใกล้เคียงมาเติมเข้าสู่อ่างห้วยหินลาดตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลงได้มีน้ำใช้ ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำใช้ต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่ง ส่วนแผนแก้ไขปัญหาระยะยาว จะมีการเดินท่อสูบน้ำจากลำฉมวก ระยะกว่า 16 กิโลเมตร ไปยังอ่างห้วยหินลาดตอนล่าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 40 วันจึงจะแล้วเสร็จ